วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Monkey
ผลงานการออกแบบ Animation design Arti3322
เพื่อการศึกษา เป็นการใชงาน โปรแกม
Adobe Flash CS5 /Window Movie Maker
ในการตัดต่อใส่ Sound เป็นผลงานการออกแบบ MASCOTของนายชัยพจน์ กองสวัสดิ์ สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์
Character design  Moscot Monkeyวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

storyboard


เรื่อง  เราทำตัวเราเอง
โดย  นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์
เนื้อเรื่อง 
ฉากที่ 1 โลกของเราที่หน้าอยู่อันแสนสมบูรณ์
ฉากที่ 2 ป่าไม้อันแสนสมบูรณ์ที่ทำให้เราได้มีอากาศหายใจให้อาหารให้ทุกๆอย่างกับเรา
ฉากที่ 3 ในเมื่อมีคนที่คิดจะทำลายป่าไม้
ฉากที่ 4 การที่พวกมนุษย์ทำลากป่าไม้ก็เหมือนทำลายบ้านของเขาเอง
ฉากที่ 5 ถ้าเขายังไม่หยุดทำลายป่าไม้ซะตาของเข้าก็จะขาดหมือนเขาได้ฆ่าตัวเองไปอย่างช้าๆ
ฉากที่ 6 ในที่สุดถ้าพวกเข้ายังไม่หยุดพวกเข้านนั้นแหละที่จะลำบาเพราะเข้าทำตัวของเข้าเอง

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ครั้งที่3
-ให้นักศึกษาปรับค่า หน้าจอเข้าไปปรับตรงที่ การออกแบบ แล้วเข้าไปที่เครื่องมือออกแบบแม่แบบ  แล้ว
เข้าไปที่ปรับความกว้างของหน้าจอตรงเครื่องมือออกแบบ เพลตบล็อคเกอร์ (1024x768) -ในนักศึกษา แก้ไขแล้วแนบไฟล์ แบรนเนอร์ ส่งใน Google Doc

-แนะการแก้ไขส่วนของการทำ blog

-ให้เวลา 1 สัปดาห์ในการแก้ไขปรับปรุงงาน

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ครั้งที่2
อาจารย์ได้สั่งให้ทำ VDO แนะนำตัวเองมีเพลงประกอบด้วยไม่เกิน 30 วินาที เพื่อไว้เป็น Intro ของตัวเอง
และยังได้บอกว่า หน้าจอเวปไซค์ส่วนมากจะทำเป็นขนาด 1024-768 pixel

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มเรียนที่102
  เว็บที่่ใช้ในการติดตามและใช้ในการเรียนการสอน
http://art.chandra.ac.th/ecourse/ 
ครั้งที่ 1
-อุปกรณที่ใช้ในการเรียน
-ดินสอ 2B
-สมุดจด 
-แฟ้มขนาด A4
-กระดาษลอกลาย
-เมาส์ปากกา
-ปากกาดำ
-กระดาษA4 
-ให้น.ศ.ไปหาคำศัพท์ 2คำ